Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Skip to content

Markkinat ja kumppanit vaativat luotettavia vastuullisuustekoja – Ekokompassi on ohjannut toimintaamme jo yli 10 vuotta

Yritysvastuun raportointivaatimukset tiukentuvat lähitulevaisuudessa. Vaikka raportointivastuu koskee aluksi lähinnä suurempia yrityksiä, tulee koko toimitusketjun pystyä vastaamaan raportoinnin vaatimuksiin.

Vastuullisuustoimien ja auditointien kasvu ei johdu EU:n tai lainsäädännön paineesta vaan luotettava toiminta tuottaa selvää kilpailuetua asiakkaiden ja kumppaneiden arvostuksen myötä. Tätä markkinan tuomaa tarvetta korostetaan myös Ekokompassin toiminnassa.

“Ekokompassi sertifioitujen yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti myös korona-pandemian aikana. Markkinoilla kysyntä luotettaville vastuullisuustoimille ja selkeälle vastuullisuusviestinnälle on kova. Hiilidioksidipäästöjen  ja energiankulutuksen vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ohjaavat nyt hankintoja ja materiaalivalintoja läpi tuotantoketjun”, kertoo Ekokompassi-auditoija Mikko Heikkinen.

Vastuullisuudella ohjataan liiketoiminnan jatkuvaa kasvua ja kehitystä

Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton alainen ympäristösertifikaatti, joka kattaa 10 selkeää kriteeriä. Lähtökohtana on tietoisuus yrityksen nykytilasta ja tahtotila sitoutua pitkäkestoiseen suunnitelmaan.

Ekokompassin alla toimivat yritykset auditoidaan kolmen vuoden välein. Auditoinnissa luotettava ulkopuolinen taho tarkastaa, että suunnitelluista toimista on pidetty kiinni ja kehitys vastaa sertifikaatin kriteereitä.

Hakosella Ekokompassi on ollut käytössä yli 10 vuotta. Heikkisen mielestä on tärkeää, että kaiken kokoiset toimijat alasta riippumatta lähtevät rohkeasti kehittämään vastuullisuutta luotettavien sertifikaattien alla.

“Kukaan ei ole täydellinen ympäristöasioissa, se ei saisi olla este lähteä kehittämään toimintaa esimerkiksi Ekokompasin kanssa. Vastuullisuuden kehittäminen, seuranta ja haasteiden ratkaiseminen osa prosessia”, Heikkinen selittää.

Ympäristösertifikaatti on ymmärrettävä viesti asiakkaille ja kasvupohja kumppaneille

Ekokompassi on toimialasta riippumaton sertifikaatti. Kun vastuullisuus huomioidaan kaikessa organisaation tekemisessä ja se tuodaan osaksi kasvustrategiaa, saadaan Ekokompassin kautta sitoutettua myös omaa tiimiä sekä kehitettyä viestintää.

Työntekijät odottavat työnantajalta konkreettisia tekoja siinä missä asiakkaatkin. Vastuullisuus ja selkeä viestintä pitävät kärkipaikkaa tiimin motivoinnissa ja sitoutumisessa omaan organisaatioon.

Hakosella on määritelty tarkat vastuuhenkilöt ja toimenpiteet eri kriteerien täyttymiseen. Logistiikka sekä huolto ja asennus -alalla toimitaan laajassa verkostossa ja raportointi sekä viestintä toimii Ekokompassin kautta läpi toimitusketjujen. Näistä kumppanuuksista syntyy kasvua kestävän kehityksen kautta.

“Viimeisin auditointi Hakoselle tehtiin syksyllä 2022. Täyssähköisen kaluston rinnalla jatkuvaa kehitystä näkyy myös lajittelun, jätehuollon ja kierrätyksen osalta”, Heikkinen kertoo.

Ekokompassilla pidetään vastuullinen suunta uusissa hankkeissa

Ekokompassi ei tarkoita vain päästövähennyksiä. Vastuullisuus kattaa myös mm. sisäistä koulutusta ja yrityksen toimintakulttuurin kehittämistä.

“Ekokompassi kertoo, että Hakosella vastuullisuus on arjen tekoja, ja niitä seurataan ja kehitetään jatkuvasti luotettavan tahon auditoimana. Yhteistyössä Ekokompassin kanssa olemme yli kymmenen vuoden aikana saavuttaneet alallamme kiertotalouden edelläkävijyyden”, kiteyttää Hakosen toimitusjohtaja Matti Pohjola. 

Ekokompassi-sertifioinnin 10 kriteeriä

  1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
  2. Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö.
  3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
  4. Organisaatiolla on ympäristölupaus, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
  5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
  6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti.
  7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
  8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
  9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
  10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Suomen luonnonsuojeluliiton omistama Ekokompassi on kotimainen  toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ekokompassi auttaa yli 450 suomalaista organisaatiota ympäristöasioiden haltuunotossa ja jatkuvassa parantamisessa.

Ensimmäinen askel on helppo ottaa tutustumalla Ekokompassin valmiisiin ohjeisiin ja oppaisiin.

Lisätietoa Ekokompassista: www.ekokompassi.fi