Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Skip to content

Tietosuojaseloste

Hakonen Solutions Oy

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hakonen Solutions Oy

Y-tunnus: 2207997-9

Osoite: Tulkintie 29, 01740 Vantaa

Sähköposti: tietosuoja@hakonen.fi

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, kun olet asiakkaamme. Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa yhteyttä yllä olevalla sähköpostiosoitteella.

2. Rekisterin nimi

Hakonen Solutions Oy:n kotiinkuljetus- ja asennuspalvelun asiakastietoja koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito palvelun asiakkaisiin, toteuttaa asiakkaan tilaama palvelu oikea-aikaisesti ja asiakaspalvelu. Tietoja käytetään myös tilastollisesti palveluiden kehittämisessä. Tarjoamme asiakkaiden käyttöön myös ostettujen huonekalujen kotiinkuljetuksen seurantapalvelun verkkopalveluna. Tässä palvelussa asiakas voi määrittää itselleen sopivan kotiin toimitusajan ja antaa toimitusta koskevia lisätietoja ja ohjeita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan tilaaman palvelun toteuttaminen asiakkaan tehtyä palvelua koskevan sopimuksen huonekalujen myyjän kanssa. Henkilötiedot saadaan pääasiassa myyjäliikkeeltä, joka on tarjonnut palvelun asiakkaalle. Palvelua ei voida toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä. Tiettyjen henkilötietojen osalta tietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjälle kuuluvan oikeutetun edun perusteella. Näitä tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan antamat palautetiedot, joita käsitellään palveluiden kehittämiseksi. Rekisterinpitäjä on arvioinut, että tämä henkilötietojen käsittely on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon rekisteröidylle kuuluvat perusoikeudet ja -vapaudet. Rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus käsitellä ja säilyttää tiettyjä tietoja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot sekä sähköpostiosoite Toimituksen sisältöä koskevat tiedot
Toimituspaikkaa ja toimituksen ajankohtaa koskevat tiedot Asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot
Palautetiedot

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietojen käsittelyssä käytetään osaksi Microsoft Azure-pilvipalveluita, joista on saatavissa tarkempaa tietoa linkistä: https://azure.microsoft.com

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Mikäli henkilötietoja siirretään käsiteltäväksi EU/ETA-alueen ulkopuolelle, se perustuu asianmukaisiin sopimusjärjestelyihin ja tarvittaessa käytetään EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita, joista on saatavissa tarkempaa tietoa linkistä: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:02010D0087-20161217

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palvelun toimittamisen ajan ja kohtuullinen aika sen jälkeen, jotta mahdolliset toimitukseen liittyvät kysymykset voidaan selvittää. Enimmäisaika on kuitenkin 2 vuotta, jollei tietoja tule säilyttää muista perustelluista syistä tai esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön perusteella.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot.

Tarkastuspyyntö voidaan lähettää myös sähköpostitse osoitteella: tietosuoja@hakonen.fi

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse tai sähköpostitse.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen virheettömyydestä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta.

Oikeus siirtää henkilötiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä koneellisessa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeus on voimassa, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu, viranomaisen verkkosivuilla www.tietosuoja.fi