Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Skip to content

Vastuullisuus osana arkea

Hakonen on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kestävästi kaikilla toimintamme osa-alueilla. Yritysvastuustrategiassamme on neljä keskeistä osa-aluetta: resurssit, toiminta, tuotokset ja vaikutukset. Näiden avulla varmistamme kestävän kehityksen ja asiakastyytyväisyyden.

Hakonen / Kestävän kehityksen edistäjä

Vastuullisuus

Hakosen tavoitteena on kehittyä alan vastuullisimmaksi kuljetus-, asennus- ja kiertotalousyritykseksi. Hakosen yritysvastuun johtamismalli noudattaa World Economic Forumin jaottelua sosiaaliseen vastuuseen, ympäristövastuuseen, hyvinvoinnin tuottamisen vastuuseen sekä vastuullisiin toiminta- ja hallinnointimalleihin. Jaottelu on yhteensopiva vastuullisen sijoittamisen ESG-näkökulman (Environmet, Social, Governance) kanssa ja perinteisen ”Triple bottom line”-näkökulman (ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu) sekä näihin perustuvien raportointi- ja johtamismallien kanssa.

Hakosen olennaiset yritysvastuun teemat

Hakosen yritysvastuun teemat kattavat laajan kirjon vastuullisuuteen liittyviä asioita, varmistaen kestävän ja eettisen toiminnan sekä henkilöstön, asiakkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin. Yritysvastuu rakentuu meillä neljästä pääosa-alueesta: sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu, hyvinvointi ja vauraus sekä hallinnointitapa. Näiden teemojen avulla varmistamme, että toimintamme on kestävää ja vastuullista kaikilla tasoilla.

Strategiset vastuullisuusteemat:
 • Työntekijäkokemus: Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen.
 • Työhyvinvointi: Tuemme henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia.
 • Osaaminen ja koulutus: Tarjoamme jatkuvaa koulutusta ja kehittymismahdollisuuksia.
Merkittävät vastuullisuusteemat:
 • Työturvallisuus: Varmistamme turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme.
 • Tasa-arvo: Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työpaikallamme.
 • Monimuotoisuus: Kannustamme monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen.
Huolehdittavat vastuullisuusteemat:
 • Työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen: Tarjoamme työ- ja harjoittelupaikkoja eri ikäisille ja taustaisille ihmisille.
 • Ilmastonmuutoksen torjunta: Toimimme aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
 • Kiertotalouden edistäminen: Edistämme kiertotaloutta ja resurssien tehokasta käyttöä.
Merkittävät vastuullisuusteemat:
 • Luonnon monimuotoisuuden suojelu: Suojelemme luonnon monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme.
 • Paikallispäästöjen minimointi: Pyrimme vähentämään paikallisia päästöjä ja haittoja ympäristölle.
Huolehdittavat vastuullisuusteemat:
 • Kierrätyksen ja jätehuollon laadukas toteuttaminen: Panostamme korkealaatuiseen kierrätykseen ja jätehuoltoon.
Strategiset vastuullisuusteemat:
 • Asiakastyytyväisyys: Keskitymme asiakkaidemme tyytyväisyyden varmistamiseen.
 • Taloudellisen arvon tuottaminen: Tuotamme taloudellista arvoa sidosryhmillemme.
Merkittävät vastuullisuusteemat:
 • Innovatiiviset kestävät liiketoimintamallit: Kehitämme ja otamme käyttöön kestäviä liiketoimintamalleja.
 • Sidosryhmävuorovaikutuksen vahvistaminen: Vahvistamme vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.
Strategiset vastuullisuusteemat:
 • Tietosuojan ja yksityisyydensuojan varmistaminen: Varmistamme, että tietosuoja ja yksityisyydensuoja ovat aina etusijalla toiminnassamme.
Merkittävät vastuullisuusteemat:
 • Eettinen toiminta ja harmaan talouden torjunta: Toimimme aina eettisesti ja torjumme harmaata taloutta.
Huolehdittavat vastuullisuusteemat:
 • Hyvä hallinto ja riskienhallinta: Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita ja tehokasta riskienhallintaa.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Hakonen on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kestävästi kaikilla toimintamme osa-alueilla. Yritysvastuustrategiassamme on neljä keskeistä osa-aluetta: resurssit, toiminta, tuotokset ja vaikutukset. Näiden avulla varmistamme kestävän kehityksen ja asiakastyytyväisyyden.

Resurssit

 • Inhimillinen pääoma: Henkilöstö ja osaaminen ovat toimintamme ytimessä.
 • Tuotannollinen pääoma: Kuljetuskalusto, varastot ja jakelukeskukset sekä toiminnanohjausjärjestelmä Sherpa takaavat tehokkuuden.
 • Luonnonvarat: Käytämme uusiutuvaa energiaa ja optimoimme kiinteistöjemme energiatehokkuuden.
 • Aineeton pääoma: Vahva brändi ja markkina-asema, innovaatiot ja palvelukonseptit, arvot ja kulttuuri sekä datapääoma ovat tärkeitä voimavarojamme.
 • Suhdepääoma: Laaja ja tyytyväinen asiakaskunta sekä luotettavat partnerit.
 • Taloudellinen pääoma: Oma ja vieras pääoma sekä investoinnit varmistavat taloudellisen vakauden.

Toimintamme ytimessä

 • Tuote palveluna PaaS: Tarjoamme pesulakoneet tuote-palveluna mallilla. Kehitämme uusia palveluita markkinoille.
 • Toimitukset ja kuljetukset: Varmistamme tuotteiden turvallisen ja tehokkaan toimituksen.
 • Asennukset ja käyttökuntoon laitot: Asennamme ja laitamme tuotteet käyttökuntoon asiakkaiden puolesta.
 • Käyttöiän jatkamiset (huollot): Huollamme ja ylläpidämme kodinkoneet ja pesulakoneet.
 • Taloudelliset tulokset: Liikevaihtomme on 35 milj. euroa.
 • Kierrätys ja hyötykäyttö: Kierrätämme kodinkoneet, kalusteet, pesulakoneet ja pakkaukset.
 • Ympäristö ja ilmasto: Toimintamme CO₂-päästöt ovat hallinnassa ja tavoitteemme on nollapäästöt.
 • Turvallinen ja huolehtiva työpaikka: Työtapaturmattomuus ja alhainen sairauspoissaoloprosentti ovat meille tärkeitä.

Vaikutukset

 • Huoleton asiakas: Asiakastyytyväisyys ja ajansäästö ovat toimintamme keskiössä. Palvelumme pienentävät myös asiakkaiden hiilijalanjälkeä.
 • Hyvinvoiva, kehittyvä työntekijä: Tarjoamme kehittymismahdollisuuksia ja tuemme työntekijöidemme hyvinvointia.
 • Resurssiviisaasti kohti nollapäästöjä: Pyrimme korvaamaan fossiilisen energian, jatkamaan kodinkoneiden käyttöikää ja optimoimaan toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
 • Hyvinvoiva yhteiskunta: Edistämme työllistämistä ja toimittajaverkostomme hyvinvointia.
 • Kestävää taloudellista kehitystä: Maksamme veromme, edistämme kiertotaloutta ja huolehdimme taloudellisesta vakaudesta.
 • Hakonen on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja vastuulliseen toimintaan varmistaakseen kestävän tulevaisuuden kaikille sidosryhmilleen.

Toimenpiteet

 • Vähäpäästöinen kuljetuskalusto mm. sähköiseen kalustoon siirtyminen kokonaisuudessa vuoden 2030 mennessä ja vähäpäästöiset EUR6-luokan autot.
 • Standardien mukainen kierrätys, mm. vuosittain yli 30.000 kodinkonetta tai huonekalua jatkokäsitellään asianmukaisesti.​
 • Tyytyväinen ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti. Työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuus on prioriteettimme.​
 • Eettinen ohjeistus ohjaa päivittäistä työtämme. Ohjeistus viitoittaa tietä päivittäisissä valinnoissa ja toiminnassamme. Voimme olla ylpeitä tavasta, jolla hoidamme liiketoimintaamme.​
 • Standardit ja auditoinnit. Hakonen noudattaa toiminnassaan Ekokompassi ympäristöjärjestelmää, joka pohjautuu ISO 14001 standardiin. Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti. Hakonen on saavuttanut Ikean IWAY standardin 2020 alkaen.

Sosiaalinen vastuu

Hakonen asettaa työturvallisuuden etusijalle. Työturvallisuus on nostettu näkyväksi osaksi sisäistä viestintää ja johtamismallia. Työturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi luotuja prosesseja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Hakosella toimii säännöllisesti kokoontuva työsuojelutoimikunta ja työsuojelun toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa.

Hakonen pyrkii alan parhaaseen johtamiseen toteuttamalla laaja-alaisen esihenkilöiden valmennusohjelman ja määrittämällä johtamisperiaatteet. Työkyky ja hyvinvointi ovat keskiössä, ja työterveyshuollon sopimus sekä toimintasuunnitelma päivitetään jatkuvan arvioinnin perusteella. Esihenkilöitä koulutetaan varhaisen tuen malliin työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Osaamisen kehittämiseksi Hakosella on käytössä perehdytysohjelma ja toiminnasamme keskitytään erityisesti johtamisen kehittymiseen. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimintaamme ohjaa työyhteisön kehittämissuunnitelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, samoin kuin epäasiallisen käyttäytymisen ja turvallisuuden ohjeistukset.

Rekrytointi- ja resursointiprosessimme tukevat strategiaamme ja resursointitarpeita. Jokainen tehtäväkuvaus on kuvattu, jotta työntekijät tietävät selkeästi tehtävänsä ja heihin kohdistuvat odotukset. Henkilöstön ääni kuuluu säännöllisissä vuoropuhelu- ja hallintoedustustapaamisissa, joissa käsitellään ja kehitetään yhteisiä asioita.