EU:n uusi korjausoikeusdirektiivi: Miten se vaikuttaa kiinteistöjen ylläpitoon?

2.5.2024
EU:n korjausoikeusdirektiivi tehostaa kiinteistöjen ylläpitoa parantamalla laitteiden korjattavuutta ja tarjoamalla paremman pääsyn varaosiin ja huolto-ohjeisiin. Hakonen on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan toiminnassa direktiivin mukaisesti edistämällä kestävää kehitystä ja tehokkuutta.

EU:n tuore korjausoikeusdirektiivi – avain tehokkaampaan ja kestävämpään kiinteistönhallintaan

Euroopan unionin uusi korjausoikeusdirektiivi tuo mukanaan merkittäviä muutoksia, jotka kohdistuvat suoraan kodinkoneiden ja laitteiden korjattavuuteen. Tämä lainsäädäntömuutos ei ainoastaan edistä kestävää kehitystä, vaan se tarjoaa myös kiinteistöjen ylläpidon näkökulmasta uusia mahdollisuuksia kustannusten hallintaan ja toiminnan tehostamiseen. Me Hakosella haluamme olla tukemassa alan toimijoita ymmärtämään ja kehittämään yhdessä asiakkaidemme kanssa direktiivin mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Hakonen on jo pitkään soveltanut käytäntöjä, jotka vastaavat uuden direktiivin vaatimuksia. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme kestäviä ja helposti huollettavia ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan vähennä ympäristövaikutuksia, vaan myös parantavat laitteiden luotettavuutta ja toimintavarmuutta. Tämä ei ainoastaan tue direktiivin tavoitteita, vaan myös osoittaa sitoutumisemme kestävään kehitykseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Direktiivin keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset

Parempi saatavuus varaosiin ja huolto-ohjeisiin

Direktiivi edellyttää, että laitteiden suunnittelu ja huollettavuus paranevat. Määräys parantaa varaosien ja huolto-ohjeiden saatavuutta, mikä tekee laitteiden ylläpidosta ja korjauksesta entistä helpompaa. Näin pidennetään kodinkoneiden käyttöikää asunnoissa ja voidaan myös vähentää uusien laitteiden hankintatarvetta.

Direktiivi edistää tehokkaampaa ja sujuvampaa korjausprosessia, mikä voi vähentää korjaus- ja uusintakustannuksia pitkällä aikavälillä. Lisäksi se tukee korjausalaa ja rohkaisee laitevalmistajia kehittämään kestävämpiä liiketoimintamalleja.

Kestävä kehitys

Direktiivi tukee vahvasti kestävää kehitystä vähentämällä laitteiden ennenaikaista poistoa käytöstä ja edistämällä niiden korjausta. Tämä ei ainoastaan vähennä jätettä, vaan kannustaa valmistajia kehittämään yhä ympäristömyönteisempiä valmistustapoja ja kestävämpiä laitteita, mikä säästää arvokkaita resursseja ja vähentää ympäristövaikutuksia. Kiinteistöjen ylläpito voi näin ollen edistää kestävyyttä ja olla esimerkkinä vastuullisesta liiketoiminnasta, joka ottaa huomioon sekä taloudelliset että ympäristölliset näkökohdat.

Miten Hakonen voi tukea?

Koulutus ja tuki

Järjestämme koulutusta ja annamme teknistä tukea asiakkaillemme, helpotamme näin esimerkiksi kiinteistöhoitajia tunnistamaan yleisimmät viat, minkälaista korjausta se vaatii ja milloin tarvitaan ammattilaisen apua. Tavoitteena on auttaa ylläpitämään laitteita tehokkaammin ja pidentämään niiden elinkaarta.

Yhteistyössä kehittäminen

Kehitämme ja räätälöimme palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tarkastelemalla heidän laitekantaa ja käyttötottumuksiaan. Tämä mahdollistaa huoltovälien ja -toimenpiteiden tarkan suunnittelun. Autamme luomaan huolto-ohjelmia, jotka eivät ainoastaan optimoi huoltovälejä, vaan myös parantavat laitteiden tehokkuutta ja luotettavuutta. Lisäksi keräämme ja analysoimme tietoa laitteiden käyttöhistoriasta ja yleisimmistä vioista. Tämän tiedon avulla kehitämme ennakoivia huoltotoimenpiteitä, jotka vähentävät yllättävien vikojen esiintymistä ja pidentävät laitteiden elinikää.

Kumppanuudet

Sitoudumme aktiivisesti syventämään verkostoamme ja rakentamaan kestäviä ja hyödyllisiä suhteita laitevalmistajien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Tiivis yhteistyö varmistaa, että asiakkaillemme tarjotaan aina laadukkaita ja kestäviä varaosia sekä huipputeknologiaa hyödyntäviä huoltoratkaisuja. Tämä ei ainoastaan paranna palvelujemme laatua ja tehokkuutta, vaan myös tukee asiakkaidemme kestävän kehityksen tavoitteita.

Liity muutoksen eturiviin!

Kutsumme kaikki kiinteistöjen ylläpidon ammattilaiset liittymään keskusteluun tästä tärkeästä aiheesta. Jakamalla kokemuksianne ja haasteitanne voimme yhdessä kehittää entistä kestävämpää kiinteistönhallintaa. Mitkä ovat teidän suurimmat haasteenne korjausoikeusdirektiivin suhteen? Miten aiotte hyödyntää näitä uusia mahdollisuuksia parantamaan kiinteistöjenne vastuullisuutta?

Kysy lisää palveluistamme: myynti@hakonen.fi